• English
  • ‍සිං‍හ‍‍ල
  • தமிழ்

කොරෝනා හේතුවෙන් ඉන්ධන ලීටරයකට පැන වූ රුපියල් විස්සේ විශේෂ බද්ද දැන් ඉවත් කරන්න (මව්බිම 2020.06.24)

2 Responses to “කොරෝනා හේතුවෙන් ඉන්ධන ලීටරයකට පැන වූ රුපියල් විස්සේ විශේෂ බද්ද දැන් ඉවත් කරන්න (මව්බිම 2020.06.24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Partners