• English
  • ‍සිං‍හ‍‍ල
  • தமிழ்

කෘෂි රසායන

දැනට පවත්නා කෘෂි රසායන, පළිබෝධනාශක පහක්, දිලීර නාශක තුනක් සහ කෘමිනාශක හයකින් සමන්විත වේ. එම නිෂ්පාදන වැවිලිකරුවන් සහ කෘෂි කර්මාන්තය වෙත ලබා දෙයි. වෙළඳුන් සහ අලෙවි නියෝජිතයන්වන අපගේ බෙදාහැරීම් ජාලයට අමතරව රටපුරා පවත්නා කෘෂිකාර්මික සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා අපගේ අලෙවිය ප්‍රවර්ධනය කරයි. සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන මඟින් ජාතියට පහත සඳහන් සේවාවන් සපයා ඇත;

  • පහත සඳහන් අංශ ද ඇතුළුව පාසල් දරුවන්ට සහ ගොවීන්ට අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් පවත්වයි.
    • – ආරක්‍ෂිත සහ ඵලදායී කෘෂි රසායන භාවිතය.
    • – පළිබෝධ සහ පළිබෝධනාශක සම්බන්ධව.
  • අදාළ ක්‍ෂේත්‍රයන්හී ප්‍රදර්ශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  • අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හී ගුරුවරුන්ට/ පාසල් දරුවන්ට කෘෂි කාර්මික ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය දීම.

 

කෘමිනාශක

 ඇසි‍‍ෆේට් 75% SP – සිපෙට්කෝ ඇසිෆේට් 75% SP යනු ක්‍රමානුකූල ස්පර්ශය සහිත උදර ක්‍රියාකාරී ඕගනෝෆොස්ෆේට් කෘමිනාශක විශේෂයකි. මෙහි සංයුතිය දිය කළ හැකි පවුඩර් වර්ගයක් සහිත සූත්‍රයකින් සැදී ඇත. මෙය, ගොයමේ කොළ මැක්කා, බණ්ඩක්කා සහ මාළු භෝගවල කොළ මැක්කා, තලවල සෑදෙන පත්‍ර පනුවා සහ පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා සහ පිටිමකුණා මඟින් මිරිස් සහ රතු මිරිස් කොළ රැලි රෝගය පාලනය කිරීමට යොදා ගනී.

ෆෙන්තොඒට් 50% EC –සිපෙට්කෝ ෆෙන්තොඒට් 50% EC යනු ඕගනෝෆොස්ෆේට් කෘමිනාශකයකි. ක්‍රමානුකූල නොවන කෘමිනාශක සහ අකරිඩානාශකයක් වන අතර ස්පර්ශය සහ උදර ක්‍රියාකාරී සහ තෛලෝදකරණය කරන ලද සාන්ද්‍රණයේදී කොලිනෙස්ටෙරාස් නිෂේධකය ලෙස ක්‍රියාකරයි. කුඩිත්තා, ශල්ක, කෘමීන්, කොළමැක්කන්, පිටිමකුණා, යුෂ උරාබොන කෘමින්, පැළමැක්කන්, සුදු මැක්කා, මකුළුවා ආදී පැඟිරි පළතුරු දොඩම් කුලයේ පළතුරු, ඔලිවි, ධාන්‍ය වර්ග, බඩ ඉරිඟු, සහල්, කෝපි, තේ, උක් ගස්, දුම්කොළ, එළවළු, වට්ටක්කා සහ විසිතුරු මල් පැළ වැනි පැලෑටිවල හානිකර කෘමීන් පාලනය කිරීම. මදුරුවන් පාලනය කිරීමට ද මෙය යොදා ගනී.

බී.පී.එම්.සී. 50% EC – බීපීඑම්සී යනු 50% ක්‍රියාකාරී මුලද්‍රව්‍ය අඩංගු කාබොමේට් කෘමිනාශකයකි. එය වස විශේෂයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, දුඹුරු පැල කූඩිත්තන්, කොළ මැක්කන්, සුදු පුල්ලි මැක්කන්, Zig Zag මැක්කන් සහ කුඹුරු කක්කුට්ටන් පාලනය කිරීම සඳහා නිර්දේශ කර ඇත.

ප්‍රොෆෙනොෆොස් 50% EC – සිපෙට්කෝ ප්‍රොෆෙනොෆොස් 50% EC යනු අක්‍රමවත්, ස්පර්ශිත සහ උදර ක්‍රියාකාරී ඕගනොෆොස්ෆෙට් කෘමිනාශකයකි. මෙහි සංයුතිය දියවන පවුඩර් වර්ගයක් සහිත සූත්‍රයකින් සැදී ඇත. මෙය, ගෝවා දළඹුවන්, ගම්මිරිස්වල දියමන්ති කළු පිලවුන්, වට්ටක්කාවල පිලිල මැස්සන්, පැල මැක්කන් මඟින් වැළදෙන කොළ කොඩවීමේ රෝගය, මිරිස්/ රතු මිරිස් වල කුඩිත්තන් සහ සුදු මැස්සන්, අන්නාසි වල පිටි මකුණන් සහ ගෝවා සහ තක්කාලි වල කළු කැපුම් රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

පළිබෝධනාශක

එම්.සී.පී.ඒ. 40% – පත්‍ර සහ මුල් මඟින් අවශෝෂණය කරගනු ලබන වරණීය, අවයව පද්ධතියට සම්බන්ධ හෝමෝන වර්ගයේ පළිබෝධ නාශකයක් වන අතර එය ශාක කොටස් මඟින් පරිසංක්‍රමණය වේ. වර්ධනය වළක්වාලන විභාජක ප්‍රදේශවල සාන්ද්‍රණය සිදුවේ. සංයුතිය දියවන දියර විශේෂයක් සහිත සූත්‍රයකි. වී ගොවිතැනේ වාර්ෂික සහ බහුවාර්ෂික පළිබෝධ (තුන්හිරිය, තුනැස්ස, කුඩමැට්ට ඇතුළුව) මතුවීම වළක්වන පළිබෝධ නාශකයක් ලෙස භාවිත කරයි. ඇමේලියා බොරේරියා සහ මිකැනියා වැනි තේ පත්‍රවල පුළුල් පත්‍ර ඇතිවීම පාලනය කරයි.

එම්.සී.පී.ඒ. 60% –සිපෙට්කෝ එම්.සී.පී.ඒ. 60% යනු වරණීය, හෝමෝන වර්ගයේ පළිබෝධ නාශකයක් වන අතර ශාකපත්‍ර මඟින් අවශෝෂණය කර පරිසංක්‍රමණය සිදුකරයි. වර්ධනය නිශේධනය කරනු ලබන විභාජක ප්‍රදේශවල සාන්ද්‍රණය වේ. සංයුතිය දියවන දියර විශේෂයක් සහිත සූත්‍රයකි. තුනිහිරිය, තුනැස්ස, කුඩමැට්ට වැනි පළල් පත්‍ර සහ පන් වර්ග මතුවීම සහ ඇමේලියා බොරේරියා, මිකැනියා වැනි තේ ගසේ ඇතිවන පළල් පත්‍ර පාලනය කරයි.

ඩයිරූන් 80% ඩබ්.පී – .සිපෙට්කෝ ඩයිරුන් 80% ඩබ්.පී යනු වරණීය, පුර්ව අවදානම් සහ මුල් පශ්චාත් අවදානම් සහිත පළිබෝධනාශකයකි. සංයුතිය තෙත් කළ හැකි පවුඩර් විශේෂයක් සහිත සූත්‍රයකි. එය ප්‍රභාසංස්ලේෂණය නිශේධනය කරනු ලබයි. වරණීය පළිබෝධනාශකයක් වන අතර, මුල් මඟින් මූලිකව උරාගන්නා ලද අතර ශෛලමයේ අග්‍රාභිසාරි පරිසංක්‍රමණය සහිත වේ. තේ, රබර්, පොල්, අන්නාසි වගාවන්හී සහ දුම්රිය සහ මහා මාර්ග සඳහා වෙන්කර ඇති භූමිවල සුලභ අකාෂ්ඨ පළිබෝධ පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

දිලීරනාශක

මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී –සිපෙට්කෝ මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී. යනු ස්පර්ශිත සහ ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ඩිතියොකාබමේට් දිලීර නාශකයකි. සංයුතිය තෙත් කළ හැකි පවුඩර් විශේෂයක් සහිත සූත්‍රයකි. අර්තාපල් සහ තක්කාලිවල ප්‍රමාද දිලීර සහ කල්තබා මතුවිය හැකි දිලීර, සෑම භෝගයකම බූව සහිත පුස්, ළූණු භෝගයේ දම්පැහැ පැල්ලම් සහ සෑම භෝගයකම පත්‍රවල ඇතිවිය හැකි පුල්ලි පාලනය කිරීමට යොදා ගනී.

කොපර් 50% ඩබ්.පී –සිපෙට්කෝ කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් 50% ඩබ්.පී. යනු අවර්ණ ස්පර්ශය සහ ආරක්‍ෂාකාරී ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත දිලීර නාශකයකි. තෙත් කළ හැකි පවුඩර්/ ජලය විසරණය සහිත පවුඩර් විශේෂයක් සහිත සූත්‍රයකි. කොපර් දිලීර නාශකය වට්ටක්කා සඳහා නිර්දේශ නොකෙරේ. අර්තාපල්වල සහ තක්කාලිවල ප්‍රමාද දිලීර සහ පෙර දිලීර රෝගය පාලනය කිරීමට යොදා ගනී. දුම්කොළ, ළූණු, බෝංචි, මිදි, පිපිඤ්ඤා, ගෝවා, තක්කාලි සහ රෝස වැනි බූව සහිත භෝගවල පිටිපුස් රෝගය පාලනය කරනු ලබන අතර ළූණු භෝගයේ දම් පැහැ පැල්ලම්, මිරිස් භෝගයේ මල්වල හටගන්නා දිලීර, ගෝවා ශාකයේ ඇල්මනේරියා දිලීරය, මිරිස් , අමුමිරිස්, බෝංචි, කැරට්, රටකජු, මුං ඇට, බුලත් සහ විසිතුරු මල් පැළ, පැඟිරි ශාකවල සහ රෝස නාරටියේ ඇතිවන කොරල, මුල් කුණුවීම සහ කෝපි, අලිගැටපෙර, මිදි සහ දොඩම් වල ගමෝසිස් රෝගය; තේ ශාකයේ පත්‍රවල පිලිස්සීම් වැනි රෝග පාලනය කරයි.

තිරාම් 80% සිපෙට්කෝ තිරාම් 80% ඩබ්.පී. යනු ඩිතියොකාබමේට් දිලීරනාශකයක් වන අතර ස්පර්ශයේදී ආරක්‍ෂාකාරී පියවර ගත යුතුයි. මෙය තෙත් කළ හැකි පවුඩර් සහිත සංයුතියකින් සමන්විත වේ. බීජ සඳහා තනිව හෝ වෙනත් කෘමිනාශක හෝ දිලීර නාශක සංයෝජනය කර භාවිතා කරමින් මුල් තැම්බීමේ රෝගය පාලනය කිරීමට හෝ තිරිඟු, ධාන්‍ය වර්ග, එළවළු සහ පළතුරුවල සෑදෙන ෆියුසේරියම් එස්.පී.පී. වැනි රෝග පාලනයට යොදා ගනී.

කැප්ටැන් 50% ඩබ්.පී – සිපෙට්කෝ කැප්ටැන් 50% ඩබ්.පී. යනු පිතලිමයිඩ් දිලීර නාශකයක් වන අතර ස්පර්ශයේදී ආරක්‍ෂාකාරී පියවර අනුගමනය කළ යුතුයි. සංයුතිය තෙත් කළ හැකි පවුඩර් සහිත සූත්‍රයකින් සෑදී ඇත. සහල් හැර අනෙකුත් සෑම භෝගයකම (කැරට්, බීට්, නොකෝල්, ළූණු, වම්බටු සහ මිරිස් භෝගවල බීජ තවාන) මුල් තැම්බීමේ රෝගය, මුල් කුණුවීම සහ මුල් දිරීමේ රෝග පාලනයට යොදා ගනී. අර්තාපල් සහ තක්කාලිවල මූලික පුල්ලි වැටීමේ රෝගය පාලනය කරයි. කැරට්, බීට්, නෝකෝල්, ගෝවා, රාබු සහ වට්ටක්කා මෙන්ම පිපිඤ්ඤා, වට්ටක්කා, දියලබු, පතෝල සහ කරවිල වල සුදුපුල්ලි වැටීමේ රෝගය පාලනය කරයි.

 

Our Partners