• English
  • ‍සිං‍හ‍‍ල
  • தமிழ்

කෘෂි රසායන

සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශය ආරම්භකරන ලද්දේ 1969 වසරේදීය. අලෙවි අංශයේ උපායශීලී ව්‍යාපාර ඒකකයක් ලෙස වසර 50ට වඩා වැඩි කාලයක් දේශීය බෝග වගාවන්ගේ හානි වලක්වාලීමට ලබාදුන් විසඳුම් තුළින්, අතිවිශිෂ්ඨ සේවාවක් දේශිය කෘෂි රසායන වෙළඳපොල තුල සිදු කර තිබේ.

දේශීය කෘෂි රසායන ව්‍යාපාරික ආයතන අතර, රාජ්‍ය අංශයේ එකම කෘෂි රසායන ව්‍යාපාරික ආයතනය වන්නේද සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශයයි. 2008 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ ගුණත්ව පද්ධති කළමනාකරණය (ISO 9001:2015) සහ පරිසර පද්ධති කළමනාකරණය (ISO 14001: 2015) යන තත්ත්ව සහතිකයන් දෙකකින් පිදුම් ලැබූ, සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන වල උසස් ප්‍රමිතිය සුරැකීමට අපගේ දක්ෂ හා පළපුරුදු කාර්යය මණ්ඩලය නිරන්තරයෙන්ම කැපවී සිටිති.

වගා බිම් සැකසීමේ සිට අස්වැන්න නෙළන තෙක් සිදුවිය හැකි වල් පැලෑටි මර්ධනය කිරිම, කෘමි හානි සහ දිලීර හානි නැති කිරීම හෝ අවම කිරීමට අවශ්‍ය විසඳුම් නිරන්තරයෙන්ම ඔබ වෙත ලබාදීමට සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශය ක්‍රියා කරමින් සිටිති. ඒ අනුව, වගාබිම් වල පලිබෝධහානින් අවම කිරිමට අවශ්‍ය සියළුම කෘෂි රසායන පහත වර්ග යටතේ ගොවි ජනතාව අතට පත්කෙරේ.

(1) සිපෙට්කෝ වල් නාශක

(2) සිපෙට්කෝ කෘමි නාශක

(3) සිපෙට්කෝ දිලීර නාශක

ලෙස පවතින කෘෂි රසායන වෙළඳපොල ශක්තිමත්කර, අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම කළමනාකාරීත්වයේ මූලික අරමුණ වේ. කෘෂි රසායන අලෙවි ක්ෂේත්‍රයේ නිරත තරඟකාරී සමාගම්වලට වඩා අපගේ නිෂ්පාදනවල උසස් ප්‍රමිතිය සහ කෘෂි රසායන නිෂ්පාදනවල සහනදායී මිල අපගේ වෙළඳපොල උපාය මාර්ග අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී. එමනිසා වසර 50 ක් පුරා ගොවිසිතට සහන උදාකිරීමට සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශය, රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනයක් ලෙස පෙරමුණගෙන තිබේ. ඒ අනුව, තරඟකාරී කෘෂි රසායන වෙළඳ පොළේ මිල පාලකයා වන්නේද සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශයයි.

මේ සඳහා කදිම නිදසුන් වන්නේ 2018 දෙසැම්බර් සිට, සිපෙට්කෝ ග්ලයිෆෝසෙට් වල් නාශකය, ආනයනය කර තේ සහ රබර් වගාවේ නිරත සහ නිර්දේශිත වගාකරුවන් හා ආයතන වෙත සීමිත තත්වය යටතේ සහන මිලට වල් මර්ධනය සඳහා බෙදා හැරිම තුලින් එම වගාකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරිමේ ජාතික කාර්ත්‍යවයටද උර දී සිටීමයි.

පළිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රධාන බෝග පර්යේෂණ ආයතන, යන ආයතන සමග මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගනිමින්, කෘෂි රසායන නිෂ්පාදන හෝ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට, ප්‍රති සැකසුම් කිරීමට, අලෙවි කිරීමට, අදාල නිවැරදි පසුබිම සකසා ගනිමින් , කෘෂි රසායන භාවිතයේදී පැන නගින විවිධ ගැටළු, නිරාකරණය කිරීම සඳහාද, ඉහත ආයතන සමඟ එක්වී කටයුතු කිරීම සිදුකරයි. එමගින් “ සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන පිළිබඳව ගොවිජනතාවගේ විශ්වාසනීයත්වය නොනැසී පවත්වා ගැනීම ” සඳහා කටයුතු කරන අතර, හැමවිටම සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන “ගොවිසිත සනසාලන ”යෙදවුමක් බවට පත්කර ගැනීමට සමත්ව සිටිමු.

අප විසින් දැනටමත් ඉලක්ක කර ඇති අලෙවි නියෝජිතයින්, තොග නියෝජිතයින්, ගොවි සංවිධාන, ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන, අපගේ කෘෂි රසායන අලෙවිසැල් , වෙනත් අතරමැදියන් හා ආයතන වෙත නිසි උපදෙස්, නිසිවේලාවට අපගේ කළමනාකාරීත්වයේ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව, ලබාදීමට ඇප කැපවී සිටිමු.

ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන යන්ත්‍ර, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා එකතුකර ගැනීම නිසා නිෂ්පාදන දෝෂ අවම කර, ගුණත්වයෙන් යුතු කෘෂි රසායන නිෂ්පාදන වෙළඳපොලට ඉදිරිපත් කිරීම නිසා නිෂ්පාදනයේ තරඟකාරී වාසි දැනටමත් අත්පත්කරගෙන තිබේ.

ගොවිජනතාවට නිරන්තර සහනය ලබාදෙන සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන කාර්යය මණ්ඩලයේ සුභසාධනය කෙරේ කළමනාකාරීත්වයයේ ඉහළ අවධානයක් යොමු වී තිබේ. ඒ අනුව, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ හා පාරිසරික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ නිරවුල් අවබෝධය හා අදාළ පිළිවෙත් අඛණ්ඩව සුරැකීම, සියලු සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාදීම, යහපත් රැකියා පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම තුළින් නිළධාරීන්ගේ හා සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීමට ක්‍රියාකර තිබේ.

සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන අංශය ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ උපායශීලී ව්‍යාපාර ඒකකයක් ලෙස ආයතනික පරමාර්ථ ඉටුකරමින් ශ්‍රි ලාංකිය ගොවිජනතාව අතර සඳා නොමැකෙන නාමයක් තැබීමට ක්‍රියාකර තිබේ.

වර්තමානයේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි රසායන වෙළඳපොල තුළ, ගොවිජනතාවට සහන මිලට ලබාගත හැකි සිපෙට්කෝ කෘෂි රසායන වර්ග පහත සඳහන් කර තිබේ.

කෘමිනාශක වල් නාශක දිලීර නාශක
සීකෝන් 75 % SP එම්.සී.පී.ඒ. 60% SL ටෙබුකොනසෝල් 25% EW
සිපෙට්ක්‍රෝන් 50% EC ඩයුරෝන් 80% WP මැන්කොසෙබ් – 80% WP
බී.පී.එම්.සී. 50% EC ප්‍රෙටිලැක්ලෝර් 30% EC කැප්ටාන් – 50% WP
ඇබමැක්ටීන් 1.8% EC ග්ලයිෆෝසෙට් 36% SL (සීමා කර ඇත.)
පෙන්තොඒට් 50% EC

Our Partners