CEYPETCO

GET SUPPORT

+94 11 5455455

Mobile Menu

புதிய விநியோகஸ்தர்களின் பதிவு

முகவர்களுக்கு சொந்தமான பிரிவில் புதிய எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் நிர்மாணித்து இயக்குவதற்கான அனுமதி வழங்குவதற்காக பரிசீலனை விண்ணப்பங்களைக் கோரல்